Pla Educatiu d'Entorn d'Esplugues

Què és el pla educatiu d'entorn?

És una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb el suport, la col•laboració i la implicació dels centres educatius i els agents socials i educatius de l’entorn.

El Pla Educatiu d’Entorn té la missió d’aconseguir una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius, per tal de garantir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral, per la convivència i la cohesió social.

El PEE d’Esplugues neix el 2 de novembre de 2015, quan el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat subscriuen un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social.

S’adreça a infants i joves de 0 a 20 anys dels centres educatius del municipi, amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

 El Pla Educatiu d’Entorn d’Esplugues de Llobregat (PEE) està precedit pel Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)

estructura organitzativa

la xarxa

El PEE és el producte d’establir una XARXA amb tots els agents educatius que compartim els mateixos objectius. El PEE és una col.laboració entre l`’Ajuntament i els SERVEIS EDUCATIUS

PLA EDUCATIU D'ENTORN 0-20

ACTUACIONS

Usem cookies per a brindar-li la millor experiència en línia. En acceptar, accepta l'ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.