Pla Educatiu d'Entorn d'Esplugues 0 - 20

QUÈ ÉS?

Avancem cap a un nou model educatiu que:

Posa l‟accent en la xarxa com una nova forma de concebre l‟educació més integral.

Vol anar del projecte de centre al projecte d‟àmbit comunitari.

Cerca en la metodologia de treball i aprenentatge en xarxa una oportunitat de redefinir els processos d‟ensenyamentaprenentatge dels centres educatius.

Aposta per generar un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, educatiu, personal i relacional de l‟alumnat.

Promou l‟orientació i acompanyament de l‟alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d‟etapes educatives i situacions de vulnerabilitat.

Contribueix a la construcció d‟un país cohesionat des de l‟equitat.

(+ info)

objectius

Contribuir a la la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu

Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic dels alumnes en un marc de convivència

Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar

Promoure l’educació intercultural i l’ús de lallengua catalana com a element de cohesió social

Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva

Treball i aprenentatge en xarxa

(+ info)

ACTUACIONS

El rol del centre educatiu com a node d’una xarxa.

(+ info)

Usem cookies per a brindar-li la millor experiència en línia. En acceptar, accepta l'ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.