GRUP DE DEBAT DE FAMÍLIES

Dia:     29 de Març del 2019
Hora:  17:00 h.
Lloc:    Espai Baronda, carrer la Riba 36

Benvolguts i benvolgudes,

Des del Pla educatiu d'entorn organitzem un grup de debat sobre la participació de les famílies a l'escola i el paper de les families en el procés d'aprenentatge així com en la vida escolar dels centres.

La finalitat del grup de debat és reunir a famílies de la ciutat per presentar el PEE 0-20, així com recollir inquietuds i necessitats detectades per elaborar una diagnosi que ajudi a concretar el nou projecte i triar les actuacions que es valorin com a més adients.

Hi haurà servei d'acollida gratuït pels vostres infants al mateix edifici.
Podeu inscriure-us al debat de families fent click aqui.

Aprofito per facilitar-vos l'enllaç d'un qüestionari que us demanem que ompliu, amb l'objecte d'enriquir la diagnosi del grup de discussió i donar l'oportunitat de fer arribar les opinions de les famílies que no van assistir a la jornada el 29 de març. El Qüestionari proposa 10 preguntes que haureu de respondre. Per accedir, feu click aqui.

 

El passat 20 de febrer es va presentar a tota la comunitat educativa i altres agents de la ciutat, el canvi de model del PEE 0-20, les actuacions previstes en aquest nou pilotatge i el Programa d’Innovació Pedagògica dels centres educatius, per ser Esplugues una de les cinc ciutats escollides de Catalunya per a fer aquest pilotatge,

Aquesta nova fase, anomenada Pilotatge 0-20, amplia la base a la qual es dirigeixen les accions del PEE –que despleguen la Generalitat i els ajunta­ments– i que ara passarà de tractar els infants de primària i secundària (de 3 a 16 anys) a iniciar les intervencions des de les escoles bressol i fins a l’ensenyament postobligatòri (dels 0 als 20 anys).

Aquesta Jornada va ser presentada per l’Alcaldessa d’Esplugues, Sra. Pilar Díaz i el Sr. Ramon Simón, Director general d’Atenció a la Familia i Comunitat Educativa de la Generalitat de Catalunya.