Les línies d’intervenció es materialitzen en una sèrie d’actuacions que es van consolidant i adaptant, curs rere curs, a les necessitats educatives i socials. Les actuacions estan classificades per línies d’intervenció; no obstant això, una mateixa actuació podria formar part de més d’una. CURS 2019-2020 CURS 2018-2019 CURS 2017-2018 CURS 2016-2017
Tallers d’estudi Assistit L’escola sona Joves.cat Xerrades dirigida a famílies
Projecte Intergeneracional Comissió absentisme Comissió Servei Comunitari
CURS 2015-2016
Tallers d’estudi Assistit L’escola sona Xerrades dirigida a famílies