Les línies d’intervenció es materialitzen en una sèrie d’actuacions que es van consolidant i adaptant, curs rere curs, a les necessitats educatives i socials.

Les actuacions estan classificades per línies d’intervenció; no obstant això, una mateixa actuació podria formar part de més d’una.

CURS 2019-2020

 

CURS 2018-2019

 

CURS 2017-2018

 

CURS 2016-2017

Tallers d’estudi Assistit

L’escola sona

Joves.cat

Xerrades dirigida a famílies

Projecte Intergeneracional

Comissió absentisme

Comissió Servei Comunitari

 

CURS 2015-2016

Tallers d’estudi Assistit

L’escola sona

Xerrades dirigida a famílies